Home
WRITINGS
SCRIERII
POEMS
POEZII
LINKS
CONTACT
SITE MAP

Capitolul 30


In El Avem Planul Veacurilor 1 Planul Veacurilor 2 Voia Lui Dumnezeu TAINA VOII SALE Implinirea Vremurilor Ziua de Odihna Odihna Lui Inceputul & Sfarsitul UNIREA IN HRISTOS Imparatia Lui Dumnezeu Eternitatea


 

 

Unirea in Hristos # 30

 

     ÎN EL AVEM răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, SPRE A-SI UNI IARASI INTR-UNUL, IN HRISTOS, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. Efeseni1: 7-10.

 Unirea IN Hristos a tuturor lucrurilor a fost si este TAINA VOII lui Dumnezeu. Toata voia lui Dumnezeu asezata si desfasurata in lungimea veacurilor se consuma aducand la indeplinire deplina unirea in Hristos a tuturor lucrurilor. Tot planul de lucru al lui Dumnezeu este gandit, este desenat si trebuie sa produca in finalul lui, in implinirea vremurilor lucrarea aceasta mareata: UNIREA IN HRISTOS A TUTUROR LUCRURILOR. Lucrarea unirii fiind rodul final al voii lui Dumnezeu, apostolul Pavel uimit si el de intelepciunea si puterea lui Dumnezeu, stiind cat de greu era pentu Iudei si chiar si pentru Greci sa inteleaga, sa primeasca si sa creada lucrarea unirii tuturor lucrurilor in Hristos, aduce in lumina insemnatatea mare a unirii tuturor lucrurilor cand zice: A lucrurilor din ceruri si a lucrurilor de pe pamant. Despartirea, separarea, indepartarea, vrajmasia sunt intiparite adanc in mintea si-n natura omului pamantesc. Pentru omul pamantesc, pentru omul care traieste inca in vremea stapanirii pacatului, pentru omul care are marama vremi lui Adam inca pe fata lui, pentru omul care nu cunoaste Taina voii lui Dumnezeu, unirea tuturor lucrurilor in Hristos este mai mult decat o nebunie. Omul pamantesc nu poate pricepe, si nu poate crede ca Dumnezeu uneste toate lucrurile de pe pamant intr-un singur trup, in Hristos. Daca unirea in Hristos a lucrurilor de pe pamant este o mare nedumerire pentru omul pamantesc, cat de mare tulburare produce in om, mintea firii pamantesti cand se vesteste unirea in Hristos a tuturor lucrurilor adica si a lucrurilor din ceruri. Isus a cunoscut felul de gandire al omului firesc si deaceea a zis El: Daca v-am vorbit despre LUCRURI PAMANTESTI, si nu credeti, cum veti crede cand va voi vorbi despre LUCRURI CERESTI? Ioan3: 12. Isus deasemenea a vorbit de schimbarea, de reanoirea si unirea tuturor lucrurilor in locul unde gasim scris: Isus le-a raspuns: "Adevarat va spun ca ATUNCI CAND va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al maririi Sale, LA INOIREA TUTUROR LUCRURILOR, voi, care M-ati urmat, veti sedea si voi pe douasprezece scaune de domnie si veti judeca pe cele douasprezece semintii ale lui Israel. Matei19: 28. Inoirea, asezarea si unirea tuturor lucrurilor in Hristos cred eu ca face parte din lucrurile ascunse de la facerea lumii, lucruri care au fost tot timpul in planul veacurilor, dar au fost descoperite ACUM in vremea lui Hristos potrivit Scripturi care zice: Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri in pilde; si nu le vorbea deloc fara pilda, ca sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul care zice: "Voi vorbi in pilde, VOI SPUNE LUCRURI ASCUNSE DE LA FACEREA LUMII Matei 13: 34,35.

 Omul care a trait in VREMEA ACEEA, in vremea neascultari lui Adam, omul pamantesc obisnuit cu despartirea, separarea, indepartarea si vrajmasia, omul care nu a intrat IN Hristos pe poarta crucii Lui, omul care nu a vazut prin Duhul lucrurile ascunse de la facerea lumii, considera ca unirea tuturor lucrurilor in Hristos se va face tot sub o forma de separare adica lucrurile de pe pamant intr-un loc si lucrurile din ceruri in altul loc. In Hristos nu sunt doua locuri diferite: un loc pamantesc si unul altul ceresc, in Hristos este numai o singura stare cereasca, Trupul Lui, Sufletul Lui si Duhul Lui sunt de natura cereasca prin voia lui Dumnezeu, prin invierea din moarte. Planul inteleptului Creator este o mare comoara a tainelor si a gandurilor lui Dumnezeu, ce volum si ce greutate de slava poarta cuvintele scrise de apostol unde scrie el: Pentru ca prin El au fost facute toate lucrurile care sunt in ceruri si pe pamant, cele vazute si cele nevazute: fie scaune de domnii, fie dregatorii, fie domnii, fie stapaniri. Toate au fost facute prin El si pentru El. Toate lucrurile au fost facute prin El; si nimic din ce a fost facut, n-a fost facut fara El. Ioan1: 3. Tatal iubeste pe Fiul si a dat toate lucrurile in mana Lui. Ioan3: 35.  Caci Dumnezeu a vrut ca toata plinatatea sa locuiasca in El si SA IMPACE TOTUL CU SINE, ATAT CE ESTE PE PAMANT, CAT SI CE ESTE IN CERURI, FACAND PACE PRIN SANGELE CRUCII LUI.Coloseni1: 16,19,20.Toata plinatatea lui Dumnezeu a locuit si locuieste in Hristos in vederea finalizari planului lui Dumnezeu. Finalul planului lui Dumnezeu este chiar acesta prezentat de apostol, prezentat de toata Scriptura si de puterea Duhului lui Dumnezeu unde zice Scriptura: SA IMPACE TOTUL CU SINE, ATAT CE ESTE PE PAMANT, CAT SI CE ESTE IN CERURI, FACAND PACE PRIN SANGELE CRUCII LUI. Deci scopul final al planului lui Dumnezeu este sa impace TOTUL CU SINE, apostolul prin Duhul aduce in deplina lumina insemnatatea cuvantului “TOTUL” cand zice: , ATAT CE ESTE PE PAMANT, CAT SI CE ESTE IN CERURI. Care lucru de pe pamant sau din ceruri va ramane in afara SANGELUI CRUCII LUI? Care lucru va ramane in continuare intr-o stare de vrajmasie trecand peste jertfa crucii lui Isus Hristos? Care lucru nu numai de pe pamant dar chiar din ceruri va ramane neafectat, neschimbat, neampacat si neunit in fata puterii PLINATATII lui Dumnezeu asezata din plin in Isus Hristos Fiul dragostei lui Dumnezeu? Ce oare trebuia sa faca Fiul cu TOATE LUCRURILE pe care Tatal le-a asezat in mana Lui? Iata un raspuns potrivit: Si, dupa Lege, aproape totul este curatat cu sange; si fara varsare de sange nu este iertare. Dar, deoarece CHIPURILE lucrurilor care sunt in ceruri au trebuit curatate in felul acesta, trebuia ca insesi LUCRURILE CERESTI SA FIE CURATATE cu jertfe mai bune decat acestea. Evrei9: 22,23. Iata deci ca si lucrurile din ceruri au trebuit curatite printr-o jertfa mai buna decat jertfa prin sacrificarea animalelor, toate lucrurile trebuiau curatite, inoite, asezate si unite, imbracate in haina lor adevarata, haina lor originala cum spune Domnul in cartea lui Iov:  Ca pamantul sa se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete, si TOATE LUCRURILE SA SE ARATE IMBRACATE CA IN HAINA LOR ADEVARATA? Iov38: 14. Neascultarea lui Adam cel pamantesc iata ca a rodit in om despartire, indepartare, instrainare, vrajmasie, pedeapsa, chin si moarte, toate acestea sunt aceptate, crezute, cunoscute si cu multa ravna propovaduite de Imperiul Crestin. Cand insa este vorba de ascultarea lui Isus care a rodit in om apropierea, regasirea, iertarea, impacarea, curatire, darul harului lui Dumnezeu neprihanirea, unirea, bucuria vietii neperitoare, toate acestea sunt foarte greu de aceptat, greu de crezut, necunoscute inca, si interzis de a fi propovaduite in realitatea lor, de marea parte a conducatorilor Imperiului Crestin. Este evident ca unirea se poate face numai acolo unde este deja o despartire, o separare, ceia ce este unit, ceia ce este un intreg nu poate fi unit din nou, numai unde era, numai unde este inca o despartire, o fragmentare, numai acolo se face unirea.

 Unirea tuturor lucrurilor In Hristos este in adevar o lucrare a lui Dumnezeu pe care mintea si intelepciunea omului pamantesc nu poate sa o inteleaga, aceasta lucrare, aceasta taina a voii lui Dumnezeu a fost tinuta sau pastrata ascunsa si fii oamenilor in rolarea veacurilor nu au vazut-o, nu au cunoscut-o, deaceea zice apostolul: Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos - potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi, prin porunca Dumnezeului celui Veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă -. a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin. Romani16: 25-27. Totuşi ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârşiţi este o înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi nimiciţi. Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, şi pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. 1Corinteni2: 6-8. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. PE EL IL PROPOVADUIM NOI, şi SFATUIM pe orice om, şi INVATAM pe orice om în toată înţelepciunea, ca să INFATISAM pe orice om DESAVARSIT IN Hristos Isus. IATA LA CE LUCREZ EU şi MA LUPT după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Coloseni1: 25-29. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Coloseni2: 2,3. PRIN DESCOPERIRE DUMNEZEIASCA am luat cunoştinţă de taina aceasta despre care v-am scris în puţine cuvinte. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui Hristos, prin Duhul. Că, adică, Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic (veacurilor) pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. Efeseni3: 3-11.

 Potrivit tainei voii lui Dumnezeu, asezata in planul veacurilor toate lucrurile, de pe pamant si din ceruri sunt si vor fi unite in final in Hristos. Referitor la toate lucrurile de pe pamant iata ca Scriptura declara ca TOATE lucrurile de pe pamant trebuie sa fie unite in Hristos, asa dar care lucru de pe pamant va ramane oare separat, neunit si despartit de Hristos? Daca toate lucrurile de pe pamant trebuie sa fie unite in Hristos, aceasta inseamna ce a declarat inca de la inceputul zidirii Duhul Sfant si Scriptura ca adica Hristos nu este numai Inceputul dar tot El este si SFARSITUL TUTUROR lucrurilor. In El, in Hristos se intalnesc si sunt din nou unite toate lucrurile. Omul care priveste si cunoaste numai pe Adam cel neascultator va privi si va cunoaste numai ceia ce a venit prin el. Cine priveste si cunoaste numai pe Adam cel pamantesc nu va vedea si nu va cunoaste UNIREA In Hristos, in Adam cel pamantesc nu este unire, prin el si in el este numai despartire, numai indepartarea, numai vrajmasie, numai vina si pedeapsa, numai stapanirea pacatului si-a moarti, numai chin si durere. Prin Adam cel pamantesc a venit moartea care a produs si produce numai despartire, dar prin Isus Hristos a venit viata care produce numai apropiere, numai iertare, impacare si UNIRE. Numai prin descoperirea Tainei voii lui Dumnezeu poate omul sa vada, sa inteleaga si sa se bucure de unirea tuturor lucrurilor in Hristos. Aceasta Taina a voii lui Dumnezeu a fost ascunsa adanc in Dumnezeu in lungimea veacurilor, fii oamenilor nu au vazut-o nu au cunoscut-o, asa dar nu aveau ce sa vorbeasca despre ea. In rolarea veacurilor au fost putini oameni carora Dumnezeu le-a descoperit intr-o masura mica bogatiile acestei taine. Daca Hristos Taina voii lui Dumnezeu a fost ascuns in toata vremea lui Adam, este evident ca si ceia ce era si este asezat de Dumnezeu in Hristos a fost ascuns. La implinirea vremi Hristos a fost aratat iar acum prin Duhul Sfant Dumnezeu descopera comoara bogatiilor Lui asezate in El.

Unirea in Hristos a fost un secret, o taina nearatata, necunoscuta, dar acum unirea in Hristos este descoperita, este propovaduita si crezuta de slujitorii si trimisii lui Hristos. Asa dar consecintele neascultari lui Adam nu au fost si nu sunt scopul final si sfarsitul planului lui Dumnezeu. Rodul neascultarii lui Adam nu a fost si nu este un secret, nu este o taina ascunsa, rodul si consecintele neascultarii au fost inca de la nasterea pacatului si sunt inca auzite, vazute, simtite, cunoscute si experimentate de multimea omenirii. Propovaduirea neascultari lui Adam si urmarile ei nu este o descoperire a Duhului, nu a fost si nu este Evanghelia Vestea Buna, nu este cu adevarat o veste noua, nu este nicidecum un lucru nou, ea face parte din lucrurile vechi care urmau sa fie schimbate, care urmau sa fie inlocuite cu lucruri noi. Rodul neascultarii, adica plata pentru pacatul neascultarii nu a fost si nu este un dar trimis omului, nu este o comoara, o bogatie despre care omul trebuie sa fie informat si pe care omul este chemat sa o primeasca. Plata pentru pacatul neascultarii chiar daca nu este propovaduita, chiar daca nu este crezuta, chiar daca nu este aceptata si chiar daca ea nu este cunoscuta si omul nu stie de unde vine, totusi ea este prezenta in fiecare fiinta omeneasca care este inca in Adam. Plata pentru pacatul neascultarii a venit peste omenire fara sa fie dorita, chemata, crezuta, aceptata si cunoscuta, ea nu este DARUL lui Dumnezeu DARUIT omului, ea a venit peste om ca o plata, ca o pedeapsa pentru vina neascultarii, ca un vrajmas, ca un hot inarmat LOVIND omul chiar in puterea vietii care-I fusese data. Adam si pacatul neascultari lui, pedeapsa pentru neascultare lui adica moartea nu sunt Taina Voii lui Dumnezeu, nu sunt Evanghelia Vestea Buna, nu sunt nicidecum Taina lui Dumnezeu Tatăl, adică Hristosul, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

Neascultarea lui Adam, pacatul lui, judecata, pedeapsa si tot ce a venit prin el nu sunt nicidecum Vestea Buna a fagaduintelor lui Dumnezeu si nu sunt nici bogatia slavei Tainei lui Dumnezeu despre care scrie apostolul unde zice el: “Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.”Apostolul fiind TRIMISUL lui Dumnezeu in Hristos Isus descrie in cateva cuvinte scopul, motivul si mesajul trimiteri si a slujbei lui unde scrie el: Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Cat despre el si ceilalti care erau cuprinsi in cuvantul NOI, ei au fost trimisi sa-L propovaduiasca pe El adica pe Hristos care de fapt era Taina tinuta ascunsa din vesnicii si in toate veacurile, dar care taina a fost descoperita si a fost aratata sfintilor Lui adica sfintilor apostoli si proroci ai lui Hristos. Ei nu au fost trimisi de Dumnezeu sa-l propovaduiasca pe Adam cel neascultator sau sa propovaduiasca toate lucrurile venite prin el. Ei nu au fost trimisi sa propovaduiasca neascultare lui Adam, pacatul lui si plata pentru pacatul lui, lucruri care erau cunoscute si care erau prezente si active in fiinta umana. Ei nu au fost trimisii si slujitorii lui Adam cel pamantesc, deaceea mesajul principal si propovaduirea lor nu era in mare parte despre vremea, randuiala si neascultarea lui Adam unde oameni toti erau OAMENI VINOVATI, OAMENI PACATOSI IN MANA UNUI DUMNEZEU MANIOS. Apostolul Pavel aduce in lumina acest adevar unde scrie el: Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte SLUJITORI ai lui Hristos şi ca nişte ISPRAVNICI AI TAINELOR LUI DUMNEZEU. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul INCREDINTAT lui.1Corinteni4: 1,2. O neandoielnica realitate contin cuvintele apostolului Petru unde scrie despre chemarea si trimiterea lucratorilor lui Hristos: Ca nişte buni ISPRAVNICI ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a PRIMIT. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un MARTOR al patimilor lui Hristos şi PARTAS al slavei care va fi descoperită: păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.1Petru4: 10, 5:1,2.

 Iata declaratia trimisilor, a slujitorilor lui Isus Hristos, ei au fost chemati sa fie slujitori ai lui Hristos administrand si vestind oamenilor lucrurile care sunt in Hristos, bogatia comorilor si a tainelor lui Dumnezeu. Ei erau ISPRAVNICI ai tainelor lui Dumnezeu asezate si ascunse in Hristos. Ei au cautat sa fie CREDINCIOSI in lucrurile INCREDINTATE lor. Ei nu au inceput in Hristos si nu dupa mult timp sa sfarseasca in Adam cel pamantesc. Ei nu au fost slujitori si nici ispravnici ai lui Adam cel pamantesc, ei nu au propovaduit lucrurile trecatoare venite prin Adam ca fiind vesnice, eterne. In descoperirea si aratarea lui Hristos ei au aflat ca neascultarea lui Adam nu era sa fie vesnica, ea trebuia sa sfarseasca in ascultarea lui Isus, pacatul lui nu era sa fie vesnic, el trebuia sa fie iertat, ridicat si nimicit in moartea lui Isus, pedeapsa lui, chinul lui, moartea lui nu era sa fie vesnica, ea trebuia sa sfarseasca in puterea jertfei a morti si a invierii lui Isus acolo unde cheile mortii si a Locuintei mortilor au fost predate in mana lui Isus Hristos Mielul lui Dumnezeu, si toti oameni prin El au dreptul la invierea din morti si la mostenirea vietii neperitoare. Ei nu au fost ispravnici, administratori si propovaduitori ai neascultarii eterne, ai despartirii eterne, ai pedepsei si a mortii eterne, ei au fost ispravnici ai HARULUI FELURIT al lui Dumnezeu asezat si descoperit nu in Adam cel pamantesc ci in Isus Hristos Domnul Vietii. Ei nu au fost gasiti ca voluntary in ispravnicia lor, lor le-a fost INCREDINTATA slujba si ispravnicia, ei AU PRIMIT darul harului lui Dumnezeu prin care au devenit ISPRAVNICI BUNI ai harului felurit. Ei au fost MARTORI ai patimilor lui Hristos si au devenit PARTASI ai slavei care urma sa fie descoperita in continuare. In Adam cel pamantesc nu au fost ascunse tainele lui Dumnezeu. Faptele lui Adam, pacatul, despartirea, pedeapsa si moartea nu sunt ascunse, nu sunt tainele intelepciuni si ale harului lui Dumnezeu, asa dar omul nu are nevoie de o descoperire, omul poate foarte usor sa vorbeasca despre ele. Omul nu are nevoie sa fie chemat, sa-I fie descoperit si sa-I fie incredintata lucrarea aceasta ca o ispravnicie ca un dar primit de la Dumnezeu. Aceasta se poate vedea practic si acum in vremea anului 2013, cei mai multi propovaduitori, sunt slujitori lui Adam cel pamantesc vestind cu ravna pacatul, despartirea, pedeapsa si moartea. Omul care este inca in Adam, care este inca un slujitor al lui Adam nu poate sa fie si in Hristos, un slujitor al lui Hristos, nu poate sa vesteasca lucrurile ascunse in Hristos. Pentru omul care nu a venit inca la Hristos, care inca nu este IN Hristos, lucrurile tainice care sunt IN Hristos: apropierea, iertarea, impacarea, sfintirea, neprihanirea, viata si UNIREA sunt considerate ca fiind o imposibilitate, o nebunie, ba chiar o invatatura nimicitoare, o erezie.

Unirea tuturor lucrurilor in Hristos este scopul si tinta finala a planului lui Dumnezeu, unirea aceasta a fost gandita, hotarata, proiectata, terminata si asezata de Dumnezeu in planul veacurilor inaintea oricarui inceput. Necunostinta, necredinta si impotrivirea omului nu poate anula, nu poate opri faptul unirii. Unirea in Hristos nu are nevoie de aprobarea omului pamantesc. Dumnezeu era in Hristos impacand lumea de oameni cu Sine fara sa ceara parerea, consimtamantul lumii. Iata ca lumea omeneasca era neunita, era despartita, era formata din doua popoare foarte diferite intre ele. Un popor era numit Israel iar celalalt popor erau numit poporul Neamurilor. Cand acestea doua popoare au fost UNITE intr-un singur trup prin crucea lui Isus, si cand acesta singur trup a fost impacat cu Dumnezeu in Isus Hristos, iata ca Dumnezeu nu a cerut parerea celor doua popoare. Dumnezeu nu a cerut parerea Bogatului din Locuinta mortilor si nici a lui Lazar din sanul lui Avraam cand in puterea crucii lui Isus cei doi au fost uniti intr-un singur trup devenind mostenitori ai aceleiasi fagaduinte. Dumnezeu in marea Lui indurare, in harul Sau aratat in Hristos Isus a inlaturat zidul despartitor, prapastia mare de la mijloc care-i despartea, care era intre cei doi oameni fara sa tina in socoteala neascultarea si pacatul necredintei lor. Omul secera ce a semanat, omul secera de unde a semanat si acest principiu nu poate fi schimbat. Dumnezeu deasemenea secera ce a SEMANAT si El secera din pamantul unde a semanat. Daca pamantul nu este un pamant bun El poate sa-l schimbe, El nu seamana grau si secera neghina, si nici cine a semanat neghina nu va secera grau. Cine seamana in firea pamanteasca a lui Adam va secera tot din firea pamanteasca putrezirea, lucruri trecatoare. Dar cine seamana in ascultarea Omului ceresc va secera tot din ascultarea Omului ceresc viata neperitoare. In Adam si in neascultarea lui toti oameni au fost judecati, dupa faptele lor, au fost gasiti si declarati vinovati si astfel vrednici de moarte, dar in ascultarea lui Hristos toti oameni sunt chemati sa PRIMEASCA darul harului lui Dumnezeu prin si in care sunt considerati apropiati, iertati, impacati, sfintiti, neprihaniti, uniti si vrednici in Hristos pentru mostenirea vietii neperitoare.

 Adam cel neascultator si toata slujba lui pamanteasca cat si Isus Cel ascultator si toata slujba lui cereasca au fost asezati in planul de lucru al lui Dumnezeu inainte de orice inceput. Adam cel pamantesc trebuia sa fie aratat primul pe scena lumii, potrivit cu planul hotararilor lui Dumnezeu, mai intai vine ce este pamantesc, ce este trecator, ceia ce se poate termina, si numai dupa ce aceia ce era pamantesc sa terminat, vine ce este ceresc, ce este fara sfarsit, ceia ce nu se poate termina si ceia ce ramane vesnic. Asa dar Adam cel pamantesc, neascultarea si consecintele neascultari lui au fost inca de la inceputul lor auzite, vazute, simtite si traite de toti oamenii. In neascultarea lui Adam fata lui Dumnezeu era ascunsa, fata lui Dumnezeu era intoarsa de la ei, mania lui Dumnezeu era peste ei ca un rod al neascultarii lor. Moise care a trait si el in timpul si in vremea neascultarii lui Adam a dorit mult sa vada, sa fie luminat de chipul slavei fetei lui Dumnezeu dar in vremea neascultarii lui Adam nimenea nu putea vedea fata lui Dumnezeu potrivit Scripturi care zice:  Domnul a zis: "Fata nu vei putea sa Mi-o vezi, caci nu poate omul sa Ma vada si sa traiasca!" (Exod.33:20)  Iar cand Imi voi trage mana la o parte de la tine, Ma vei vedea PE DINAPOI; dar FATA MEA nu se poate vedea." (Exod.33:23). Potrivit cu desenul planului lui Dumnezeu neascultarea lui Adam nu trebuia sa fie VESNICA, despartirea, indepartarea si pacatul lui nu trebuia sa fie VESNIC, desasemenea nici plata pentu pacatul lui, adica moartea nu trebuia sa fie VESNICA. Dumnezeu de la inceput a desenat, a hotarat ca neascultarea lui Adam, pacatul, moarteasa si chiar omul vechi, Adam cel pamantesc sa sfarseasca in ASCULTAREA si crucea lui Isus. Avand in vedere binecuvantarea care avea sa vina in Samanta lui Avraam, in ascultarea si jertfa crucii lui Isus, Dumnezeu a poruncit lui Moise sa binecuvinteze copii lui Israel in fagaduinta zilei ascultarii lui Isus Hristos unde gasim scris: Domnul a vorbit lui Moise si a zis: "Vorbeste lui Aaron si fiilor lui si spune-le: "Asa sa binecuvantati pe copiii lui Israel si sa le ziceti: "Domnul sa te binecuvanteze si sa te pazeasca! Domnul sa faca sa lumineze FATA LUI peste tine si sa Se indure de tine! Domnul sa-Si INALTE FATA PESTE TINE si sa-ti dea pacea! Astfel sa puna Numele Meu peste copiii lui Israel, si Eu ii voi binecuvanta."Numeri6: 22-27.

 Toata vremea neascultari lui Adam fata lui Dumnezeu era intoarsa de la om, era ascunsa, numai in ascultarea lui Isus Hristos, in Samanta lui Avraam trebuia sa vina binecuvantarea tuturor familiilor pamantului. IN EL, IN HRISTOS ISUS fata lui Dumnezeu se inalta si straluceste peste om dupa cum gasim scris: Si neamurile vor cunoaste ca din pricina nelegiuirilor ei a fost dusa casa lui Israel in robie, din pricina faradelegilor ei savarsite de ea impotriva Mea; de aceea LE-AM ASCUNS FATA MEA si i-am dat in mainile vrajmasilor lor, ca sa piara toti ucisi de sabie. (Ezec.39:23) Le-am facut dupa necuratiile lor si dupa faradelegile lor si LE-AM ASCUNS FATA MEA. Pana cand, Doamne, ma vei uita neincetat? Pana cand Iti VEI ASCUNDE FATA de mine? (Ps.13:1) Nu-mi ASCUNDE FATA TA, nu departa cu manie pe robul Tau! Tu esti ajutorul meu, nu ma lasa, nu ma parasi, Dumnezeul mantuirii mele! (Ps.27:9)  Intr-o izbucnire de manie, IMI ASCUNSESEM O CLIPA FATA DE TINE, dar Ma voi indura de tine cu o dragoste vesnica, zice Domnul, Rascumparatorul tau. (Isa.54:8)   INTOARCE-TI FATA SPRE MINE si ai mila de mine, dupa obiceiul Tau fata de cei ce iubesc Numele Tau! (Ps.119:132) Caci Domnul este drept, iubeste dreptatea, si cei neprihaniti PRIVESC FATA LUI. (Ps.11:7) Dar eu, in nevinovatia mea, VOI VEDEA FATA TA: cum ma voi trezi, ma voi satura de chipul Tau. (Ps.17:15) si NU LE VOI MAI ASCUNDE FATA MEA, caci voi turna Duhul Meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu." (Ezec.39:29) Inima imi zice din partea Ta: "Cauta fata Mea!" Si fata Ta, Doamne, o caut! (Ps.27:8) FA SA LUMINEZE FATA TA peste robul Tau, scapa-ma, prin indurarea Ta! (Ps.31:16). Ei vor vedea FATA LUI, si Numele Lui va fi pe fruntile lor. (Apoc.22:4).

 Dragi mei neascultarea lui Adam consecintele neascultari lui, mania, pedeapsa, fata ascunsa, fata intoarsa a lui Dumnezeu, toata vremea lui si toata randuiala lui a fost auzita, vazuta, cunoscuta, simtita si traita de toti oameni pana la venirea lui Hristos Isus. Propovaduitorul neascultari lui Adam nu propovaduieste nimic nou, neascultarea lui Adam, pacatul si moartea sunt parte din tragica cadere, sunt o invatatura veche, toti oameni o cunosc. Daca Dumnezeu nu era bine voitor, daca nu era bucuros sa ne descopere ceia ce era ascuns, ceia ce in mare parte omenirea nu auzise, nu vazuse, nu cunoscuse si nu traise, adica sa ne descopere Taina voii Sale, Vestea Buna, atunci nu erau unii oameni chemati, invatati, imputerniciti, trimisi, propovaduitori, vestitori si ispravnici. Nu era nevoie sa fie vestit, propovaduit, adus la cunostinta ceia ce omenirea toata stia si cunostea deja, ceia ce omenirea traia practic in fiecare zi. Daca Dumnezeu nu pregatea in marea Sa-ndurare o cale, un mijloc de salvare a omului, o reantoarcere din nou in sanul Tatalui, atunci nu era o Evanghelie, nu era Vestea Buna, atunci cu adevarat despartirea, indepartarea, vina, pedeapsa omului, chinul sub puterea mortii erau VESNICE. Mii, sute de mii, milioane de oameni, multe generatii sa-au coborat in Locuinta mortilor fara sa auda, fara sa vada, fara sa cunoasca Taina voii lui Dumnezeu. Despre starea acestor generatii de oameni scrie apostolul Pavel unde scrie el: Voi erati morti in greselile si in pacatele voastre in care traiati ODINIOARA, dupa mersul lumii acesteia, dupa domnul puterii vazduhului, a duhului care lucreaza acum in fiii neascultarii. Intre ei eram si noi toti ODINIOARA, cand traiam in poftele firii noastre pamantesti, cand faceam voile firii pamantesti si ale gandurilor noastre si eram din fire copii ai maniei, ca si ceilalti. De aceea, voi, care ALTADATA erati Neamuri din nastere, numiti netaiati imprejur de catre aceia care se cheama taiati imprejur, si care sunt taiati imprejur in trup de mana omului: aduceti-va aminte ca in VREMEA ACEEA erati fara Hristos, fara drept de cetatenie in Israel, straini de legamintele fagaduintei, fara nadejde si fara Dumnezeu in lume. Si pe voi, care ODINIOARA erati straini si vrajmasi prin gandurile si prin faptele voastre rele, El v-a impacat ACUM prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca sa va faca sa va infatisati inaintea Lui sfinti, fara prihana si fara vina; negresit, daca ramaneti si mai departe intemeiati si neclintiti in credinta, fara sa va abateti de la nadejdea Evangheliei pe care ati auzit-o, care a fost propovaduita oricarei fapturi de sub cer si al carei slujitor am fost facut eu, Pavel.

 Iata starea omenirii de ODINIOARA, ALTADATA, in VREMEA ACEEA, adica in vremea neascultarii lui Adam, in vremea cand fata lui Dumnezeu era ascunsa, in vremea cand cand oamenii erau copii ai maniei, cand Dumnezeu era manios. In vremea aceea cand marea parte a omenirii nu aveau nici o nadejde, nici o speranta, fara cunostinta de Hristos si fara cunostinta de Dumnezeu. Apostolul mentioneaza in scrierea lui ca neascultarea lui Adam si consecintele ei au afectat poporul Neamurilor si poporul lui Israel, adica toata omenirea a fost sub stapanirea pacatului si in robia mortii cand zice el: Voi erati morti, voi care altadata erati Neamuri, apoi cand vorbeste despre poporul lui Israel el zice: Intre ei eram si NOI ODINIOARA, adica si poporul lui Israel a fost afectat de neascultarea lui Adam. Apostolul nu era trimis sa propovaduiasca vremea neascultari lui Adam despre care oameni vremi aceleia aveau multa cunostinta, apostolul apeleaza la cunostinta si memoria lor cand zice:“Aduceti-va aminte ca in vremea aceea” Dar dupa ce reaminteste starea tragica a omului in vremea neascultari lui Adam, apostolul continua cu un cuvant de mare importanta, un cuvant care descopera omului o alta vreme, o alta randuiala, o alta stare, care descopera omului ceia ce era ascuns, ceia ce omul nu stia, acolo unde scrie apostolul: DAR DUMNEZEU, care este bogat in indurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, macar ca eram morti in greselile noastre, ne-a adus la viata IMPREUNA CU HRISTOS (prin har sunteti mantuiti). In vremea aceasta, in vremea ascultari lui Isus, Acum, Astazi, IN EL, IN HRISTOS este descoperit, este aratat, este daruit si este chemata toata omenirea sa vada, sa cunoasca, sa creada si sa primeasca in dar comoara tainei gandurilor lui Dumnezeu, a fagaduintelor Lui desenate cu multa placere si bucurie in planul hotararilor lui Dumnezeu.

IN EL AVEM scrie apostolul prin lumina si descoperirea Duhului, IN EL AVEM TOTUL SI DEPLIN. In El adica in Hristos avem TOTUL si acest TOTUL este si complect, deplin. Un perfect intreg, un lucru terminat, ceva la care nu se mai poate adauga nimic si ceva din care nu lipseste nimic Aleluia! Tot ce avem deja IN Hristos nu este o intamplare, nimic nu a venit de la sine, nu este nici un produs al stiintei, al realizarilor omului pamantesc. Tot ce avem IN Hristos nu este meritul, plata sau rasplata pentru faptele omului pamantesc, tot ce avem IN Hristos nu s-a putut si nici nu se poate castiga, nu se poate produce si nu este rodul hotararilor si a sacrificiilor omului vinovat. Daca in neascultarea lui Adam Dumnezeu si-a descoperit mania, omul a fost judecat, a fost gasit vinovat si Dumnezeu l-a pedepsit cu moartea, in ascultarea lui Isus Dumnezeu si-a reantors fata spre om, iar in bogata lui indurare, pentru DRAGOSTEA CEA MARE cu care a iubit omul, macar ca omul era sub puterea si robia mortii, totusi apostolul continua scrierea minunilor harului lui Dumnezeu unde zice: Dumnezeu ne-a adus la VIATA IMPREUNA CU HRISTOS Aleluia! Aducerea omului la VIATA cu toate ca era proiectata in planul veacurilor inca de la inceput, totusi ea a fost aratata si indeplinita numai IN HRISTOS. Aducerea omului MORT, adica aducerea lui DIN MOARTE LA VIATA a fost facuta de Dumnezeu pentru DRAGOSTEA CEA MARE in timpul si in vremea lui Isus sau mai correct IMPREUNA CU HRISTOS. Omenirea moarta sau sub puterea mortii A FOST adusa la Viata impreuna cu Hristos. Deci cand Hristos Isus a fost adus din moarte la viata tot atunci A FOST intreaga omenire adusa din moarte la viata, adica impreuna cu Hristos. Iata vestea buna, iata glasul Evangheliei, iata ce avem deja IN Hristos, iata descoperirea acestei taine ascunsa de veacuri in Dumnezeu. Iata ce propovaduiesc trimisii, apostoli lui Hristos, ispravnici tainelor lui Dumnezeu, ispravnici harului felurit, martori si partasi slavei descoperirilor lui Dumnezeu. Iata sfarsitul morti, iata cat de departe a mers moartea, iata Vestea Buna, iata ca omenirea a fost adusa din moarte la viata in acelasi timp, impreuna cu Hristos. Oare ce au de spus in fata acestui adevar, ce mai pot propovaduii propovaduitorii morti dar nu numai ai morti, acei propovaduitori si fabricanti ai morti ETERNE. Iata unde s-a terminat ETERNITATEA mortii, iata unde si cand sa terminat stapanirea pacatului si puterea domniei lui Satan, iata unde sa terminat indepartarea, despartirea, vrajmasia, iata unde si cand sa asezat o punte sigura, o punte de trecere peste prapastia mare, iata unde a fost oprita calea cea lata care ducea la pierzare, iata unde Dumnezeu si-a reantors din nou fata spre si peste om creatura manilor Sale, ce mare har, ce mare indurare, ce mare dragoste, ce veste buna, ce Evanghelie cereasca, ce mare credinciosie contin fagaduintele lui Dumnezeu, ce mare trimitere, ce mare incredintare sa vestesti comoara intelepciuni, a tainelor inimi lui Dumnezeu.

 Iata ce avem deja IN Hristos, ce mare diferenta, ce mare schimbare, cu adevarat imposibilul a fost facut posibil si marea furioasa, marea imposibilitatilor a fost trecuta pe adancul ei pe un drum uscat, simt nevoia pentru toti cei dragi in Hristos, pentru toti cititori sa mai afisez din nou cuvintele pline de adevar scrise de apostol:  De aceea, voi, care altadata erati Neamuri din nastere, numiti netaiati imprejur de catre aceia care se cheama taiati imprejur, si care sunt taiati imprejur in trup de mana omului: (Netaiati imprejur poporul Neamurilor, iar taiati imprejur poporul lui Israel, acestea doua popoare reprezinta de fapt tot neamul omenesc) aduceti-va aminte ca in VREMEA ACEEA (vremea lui Adam, vremea neascultarii) erati fara Hristos, fara drept de cetatenie in Israel, straini de legamintele fagaduintei, fara nadejde si fara Dumnezeu in lume. DAR ACUM, IN HRISTOS ISUS,(vremea ascultari lui Isus Hristos) voi, care odinioara erati departati, ATI FOST APROPIATI prin sangele lui Hristos. Caci El este pacea noastra CARE DIN DOI A FACUT UNUL si a surpat zidul de la mijloc care-i despartea, si, IN TRUPUL LUI, a inlaturat vrajmasia dintre ei, Legea poruncilor, in oranduirile ei, CA SA FACA PE CEI DOI SA FIE IN EL INSUSI UN SINGUR OM NOU, facand astfel pace; si A IMPACAT PE CEI DOI CU DUMNEZEU INTR-UN SINGUR TRUP, prin cruce, prin care a nimicit vrajmasia. El a venit astfel sa aduca VESTEA BUNA A PACII voua, celor ce erati departe, si pace celor ce erau aproape. Caci, PRIN EL, si unii si altii AVEM INTRARE LA TATAL, intr-un Duh. Inca de la inceputul zidirii toate lucrurile au fost asezate intr-o singura directie, calatorind in lungimea vremi spre un singur loc, avand toate impreuna un singur scop, sa participe toate la implinirea dorintei, a visului, a Tainei voii lui Dumnezeu adica UNIREA IN HRISTOS Aleluia!

 Dragi mei in neascultarea lui Adam a fost demonstrata, a fost vazuta si masurata puterea, credinciosia, ascultarea si cunostinta omului pamantesc, dar in ascultarea lui Isus Hristos este descoperita, este demonstrata, este vazuta si cunoscuta marea comoara a intelepciuni, a tainei gandurilor lui Dumnezeu, plinatatea puteri dragostei Sale, scopul final al planului hotararilor si a voii lui Dumnezeu desenata in planul veacurilor. Pentru propovaduirea neascultari lui Adam si a consecintelor venite prin neascultarea lui, nu trebuie sa ai vreo trimitere cu incredintare, nu trebuie sa ai nici chiar o descoperire, orcine citeste si studiaza putin Sfanta Scriptura poate in timp foarte scurt sa fie un propovaduitor voluntar al neascultari, al pacatului si al morti venita prin Adam. De aceea cred eu ca cei mai multi oameni sunt propovaduitori voluntary (netrimisi de Hristos cu o lucrare descoperita, vazuta, inteleasa, deci nu o lucrare incredintata lor) si propovaduiesc lucruri vazute si cunoscute de multimea omenirii cum sunt acestea: Ispita si viclenia lui Satan, pacatul neascultari omului pamantesc, judecata lui, pedeapsa lui, chinul lui si moartea ca plata pentru pacatul lui. Dar pentru propovaduirea ascultari lui Isus si a bogatiilor nepatrunse, a tainei voii lui Dumnezeu trebuie sa ai o trimitere cu incredintare, trebuie sa ai o descoperire a tainelor ascunse, o lumina a Duhului pentru a vedea si intelege desenul inteleptului Arhitect din Planul Veacurilor, iata ce declara unul dintre apostoli lui Isus Hristos: Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, MI-A FOST DAT harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic (veacurilor) pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. Efeseni3: 8-12.

 Iata ca TOATE LUCRURILE care au fost despartite in neascultarea lui Adam sunt reunite intr-unul singur in Hristos, In El nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi UNA sau UNITI în Hristos Isus.Galateni3: 28. Aici, adica IN Hristos nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este TOTUL SI IN TOTI. Coloseni3: 11.  IN Hristos, noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim UN SINGUR TRUP, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.1Corinteni12: 13. Reasezarea din nou, reunirea in Hristos a tuturor lucrurilor a fost profetita, a fost vestita si este o fagaduinta a lui Dumnezeu dupa cum gasim scris: 11. Drept răspuns, Isus le-a zis: "Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi SA ASEZE DIN NOU TOATE LUCRURILE. Matei17: 11. Si să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la VREMURILE ASEZARII DIN NOU A TUTUROR LUCRURILOR; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. Fapte3: 20,21. Isus le-a raspuns: "Adevarat va spun ca atunci cand va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al maririi Sale, LA INOIREA TUTUROR LUCRURILOR, voi, care M-ati urmat, veti sedea si voi pe douasprezece scaune de domnie si veti judeca pe cele douasprezece semintii ale lui Israel. Matei19: 28. "TOATE LUCRURILE MI-AU FOST DATE IN MAINI DE TATAL MEU; si nimeni nu cunoaste deplin pe Fiul, afara de Tatal; tot astfel nimeni nu cunoaste deplin pe Tatal, afara de Fiul si acela caruia vrea Fiul sa i-L descopere. Matei11: 27.    

 Daca rodul neascultari lui Adam cel pamantesc in final a fost moartea si moartea aceasta a LOVIT toti oamenii, a trecut asupra, a stapanit peste toti oamenii, tot asa rodul ascultarii lui Isus Hristos in finalul ei este invierea din moarte, este deci viata, care este DARUITA tuturor oamenilor. Toti oameni care in Adam au fost loviti cu moartea, toti acei oameni IN Hristos sunt adusi la viata prin indurarea si darul harului lui Dumnezeu. Iata ca odata cu moartea lui Adam, in moartea lui au murit TOTI oameni, tot la fel odata cu invierea lui Isus Hristos din moarte, In El au inviat TOTI oameni. Iar dupa cum moartea venita prin Adam este o putere care a lucrat o despartire, o indepartare, o fragmentare, tot la fel invierea si viata neperitoare care este in Isus Hristos este puterea lui Dumnezeu care lucreaza in omul indepartat apropierea, iertarea, impacarea, sfintirea, neprihanirea si in final UNIREA in puterea vietii neperitoare Aleluia! In Adam cel pamantesc, in neascultarea lui toate lucrurile au fost miscate din ASEZAREA lor, totusi Dumnezeu facuse fagaduinta ca TOATE LUCRURILE care fusesera miscate din asezarea lor vor fi ASEZATE DIN NOU. Despre vremurile ASEZARI DIN NOU A TUTUROR LUCRURILOR a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfintilor Sai proroci din vechime. Iata marea Taina a reasezarii din nou, a reunirii din nou a tuturor lucrurilor: a tuturor lucrurilor de pe pamant si a tuturor lucrurilor din ceruri, dupa cum declara Duhul Sfant si toata Scriptura: ;Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, SPRE A-SI UNI IARASI INTR-UNUL, IN HRISTOS, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ.                                              

Astazi, Acum in Hristos Dumnezeu vorbeste cu putere despre aceeasi fagaduinta prin gura tuturor sfintilor Sai in Hristos Isus, da, El vorbeste si astazi despre implinirea neantarziata a fagaduintei vestita inca din vechime, in vremea neascultarii lui Adam: Unirea in Hristos a tuturor lucrurilor. Dumnezeu nu a fost inselat in fagaduinta Lui, Dumnezeu nu si-a schimbat hotararea, si planul Lui este tot acelasi. Separarea tuturor lucrurilor nu este fagaduinta lui Dumnezeu si nici Taina voii Sale sau scopul FINAL al planului Sau. Moartea venita prin neascultarea lui Adam nu este SFARSITUL tuturor lucrurilor, Hristos si viata neperitoare venita prin voia si indurarea lui Dumnezeu, prin ascultarea lui Hristos Isus este SFARSITUL TUTUROR LUCRURILOR. IN Hristos, in Taina voii lui Dumnezeu, in ascultarea si prin jertfa CRUCII lui Isus Hristos este complect indeplinita hotararea si planul voii lui Dumnezeu in vederea ASEZARII DIN NOU, in vederea INOIRII si UNIRII TUTUROR LUCRURILOR: a lucrurilor de pe pamant si a lucrurilor din ceruri Aleluia! Unirea aceasta, harul felurit, darul dragostei lui Dumnezeu in Hristos a fost Taina voii lui Dumnezeu tinuta ascunsa in lungimea tuturor veacurilor. Fii oamenilor din veacurile trecute nu au cunoscut aceasta Taina IN FELUL in care a fost si este descoperita ACUM prin Duhul, sfintilor oameni ai lui Hristos. Oameni vremilor din trecut nu au fost trimisi sa veasteasca, sa propovaduiasca Taina voii lui Dumnezeu, pentru ei in vremile acelea Taina voii Sale era acoperita, era ascunsa. Ei erau in CERCETARE, ei erau in CAUTARE, uni din ei proroci ai lui Dumnezeu au prevestit, au prorocit despre harul maret al Tainei voii lui Dumnezeu unde citim: Prorocii, care au prorocit despre harul care va era pastrat voua, au facut din mantuirea aceasta TINTA CERCETARILOR SI CAUTARII LOR STARUITOARE. EI CERCETAU SA VADA ce vreme si ce imprejurari avea in vedere Duhul lui Hristos, care era in ei, cand vestea mai dinainte patimile lui Hristos si slava de care aveau sa fie urmate. Lor le-a fost descoperit ca nu pentru ei insisi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi LE-AU VESTIT ACUM cei ce v-au propovaduit Evanghelia PRIN DUHUL SFANT trimis din cer si in care chiar ingerii doresc sa priveasca.1Petru1: 10-12.

 Este foarte adevarat ca lucrurile acestea prevestite de sfinti proroci despre SLAVA UNIRII IN HRISTOS au fost vestite ACUM, adica in vremea lui Hristos si continua sa fie vestite de oameni lui Hristos, de TRIMISII Lui prin puterea si descoperirea DUHULUI SFANT. Ei continua sa propovaduiasca o Evanghelie, Vestea Buna prin Duhul Sfant trimis din cer. Descoperirea acestei Taine si a planului lui Dumnezeu a fost o descoperire a Duhului, este si contina sa fie o descoperire PROGRESIVA a Duhului Sfant, descoperire care va continua si va fi aratata in nemarginita ei bogatie intr-o slava mereu crescanda in cursul veacurilor viitoare unde cu bucurie declara Scriptura: Dar Dumnezeu, care este bogat in indurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, macar ca eram morti in greselile noastre, ne-a adus la viata impreuna cu Hristos (prin har sunteti mantuiti). El ne-a inviat impreuna si ne-a pus sa sedem impreuna in locurile ceresti, in Hristos Isus, CA SA ARATE IN VEACURILE VIITOARE nemarginita bogatie a harului Sau, in bunatatea Lui fata de noi in Hristos Isus. Caci prin har ati fost mantuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca sa nu se laude nimeni. Efeseni2: 4-9. Binecuvantat sa fie Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Isus Hristos, care, dupa indurarea Sa cea mare, ne-a nascut din nou prin invierea lui Isus Hristos din morti, LA O NADEJDE VIE si la o mostenire nestricacioasa si neintinata, si care nu se poate vesteji, pastrata in ceruri pentru voi. Voi sunteti paziti de puterea lui Dumnezeu, prin credinta, pentru mantuirea gata sa fie DESCOPERITA IN VREMURILE DE APOI! In ea voi va bucurati mult, macar ca acum, daca trebuie, sunteti intristati pentru putina vreme, prin felurite incercari, pentru ca incercarea credintei voastre, cu mult mai scumpa decat aurul care piere, si care totusi este incercat prin foc, sa aiba ca urmare lauda, slava si cinstea, LA ARATAREA lui Isus Hristos. 13. De aceea, incingeti-va coapsele mintii voastre, fiti treji si puneti-va toata nadejdea in harul care VA FI ADUS la aratarea lui Isus Hristos. 1Petru 1: 3-7,13. Dar, cand s-a aratat bunatatea lui Dumnezeu, Mantuitorul nostru, si dragostea Lui de oameni, El ne-a mantuit, nu pentru faptele facute de noi in neprihanire, ci pentru indurarea Lui, prin spalarea nasterii din nou si prin innoirea facuta de Duhul Sfant, pe care L-a varsat din belsug peste noi, prin Isus Hristos, Mantuitorul nostru; pentru ca, odata socotiti neprihaniti prin harul Lui, SA NE FACEM, IN NADEJDE, mostenitori ai vietii vesnice. Tit 3: 4-7. "Cheama-Ma, si-ti voi raspunde; si iti voi vesti lucruri mari, LUCRURI ASCUNSE PE CARE NU LE CUNOSTI."Ieremia33: 2,3. Cine a facut si a implinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la inceput, Eu, Domnul, CEL DINTAI SI ACELASI PANA IN CELE DIN URMA VEACURI." Isaia41: 4.

 Multi oameni, multi propovaduitori ai pacatului, ai despartirii, ai indepartarii, ai vrasmasiei, ai prapastiei aceia mare, ai pedepsei si ai mortii, multi din oameni care acum sunt inca in intuneric, care stau cu spatele lor spre ascultarea lui Isus, spre harul si indurarea Divina, spre jertfa crucii lui Isus si spre Taina voii lui Dumnezeu, privind tinta numai la neascultarea lui Adam, facand din aceasta (neascultarea lui Adam si consecintele ei) tinta cercetari lor staruitoare, in vremile si in veacurile viitoare, in descoperirea progresiva a Duhului, se vor intoarce cu fata spre Taina voii lui Dumnezeu, prin Duhul vor vedea ceia ce era ascuns si vor propovadui cu bucurie bogatia harului felurit, darul dragostei lui Dumnezeu aratat in Isus Hristos Domnul nostru. Da, Amin! Aleluia! Si ei privind spre marea jertfa a CRUCII lui Isus se vor alatura prorocilor, apostolilor, Scripturilor si prin Duhul Sfant vor declara Taina voii, a indurarii, a harului maret, a intelepciunii, finalul planului si a visului lui Dumnezeu: UNIREA IN HRISTOS. Tot mai multi oameni vor face din descoperirea acestei manturi, din unirea tuturor lucrurilor in Hristos, tinta cercetarilor si a cautarii lor staruitoare si prin Duhul lui Hristos vor declara aratand spre crucea lui Isus: IN EL, IN HRISTOS AVEM, IN EL AVETI, IN HRISTOS NOI TOTI AVEM DEPLIN: APROPIEREA, IERTAREA, IMPACAREA, SFINTIREA, NEPRIHANIREA SI UNIREA IN PUTEREA VIETII NEPERITOARE Aleluia!

Iata ca TOATE LUCRURILE au fost impacate cu Dumnezeu prin jertfa lui Isus Hristos, prin sangele crucii Lui, lucruri care sunt in ceruri si cele de pe pamant, cele vazute si cele nevazute: fie scaune de domnii, fie dregatorii, fie domnii, fie stapaniri, da, prin El Dumnezeu a impacat TOTUL cu Sine facand astfel pace. Spre Cruce alearga si-n sfanta jertfa a lui Isus Hristos se aduna, se intalnesc si sfarsesc toate lucrurile, toate fapturile si toate acestea unite impreuna in crucea lui Isus, pe plan orizontal si pe plan vertical formand un singur sunet, formand o singura voce, declara o singura declaratie dupa scrierea apostolului care zice: M-am uitat, si, imprejurul scaunului de domnie, in jurul fapturilor vii si in jurul batranilor, am auzit glasul multor ingeri. Numarul lor era de zece mii de ori zece mii si mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: "Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, sa primeasca puterea, bogatia, intelepciunea, taria, cinstea, slava si lauda!" SI PE TOATE FAPTURILE care sunt in cer, pe pamant, sub pamant, pe mare, si tot ce se afla in aceste locuri, le-am auzit zicand: "A Celui ce sade pe scaunul de domnie si a Mielului sa fie lauda, cinstea, slava si stapanirea in vecii vecilor!" Si cele patru fapturi vii ziceau: "Amin!" Si cei douazeci si patru de batrani s-au aruncat la pamant si s-au inchinat Celui ce este viu in vecii vecilor! Apocalipsa5: 11-14. Apostolul Ioan a vazut si a auzit cuvintele care formau cantarea lui Moise, robul lui Dumnezeu si cantarea Mielului. Acestea doua cantari impreuna formeaza una singura declaratie, unul singur mesaj: Victoria plina de slava a planului lui Dumnezeu asezat, descoperit si deplin implinit in puterea crucii lui Isus cum zice Scriptura: Si am vazut ca o mare de sticla amestecata cu foc; si pe marea de sticla, cu lautele lui Dumnezeu in mana, stateau biruitorii fiarei, ai icoanei ei si ai numarului numelui ei. Ei cantau cantarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, si cantarea Mielului. Si ziceau: "Mari si minunate sunt lucrarile Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte si adevarate sunt caile Tale, Imparate al neamurilor! CINE NU SE VA TEME, DOAMNE, SI CINE NU VA SLAVI NUMELE TAU? Caci numai Tu esti sfant, si TOATE NEAMURILE VOR VENI SI SE VOR INCHINA INAINTEA TA, pentru ca judecatile Tale au fost aratate!" Apocalipsa15: 2-4. Dragi mei cititori, dragi prieteni UNIREA tuturor lucrurilor in Hristos este finalul planului lui Dumnezeu, este ULTIMA STATIE unde se intalnesc toate lucrurile, toate drumurile, toate fapturile. Neascultarea si pacatul, omul vechi, pedeapsa, moartea si chinul Iazului de foc, toate acestea si toate cate au venit prin Adam cel pamantesc se opresc, se intalnesc si nu pleaca mai departe de ultima statie crucea jertfei lui Hristos. O bogatie mare, un adevar neanvins contin cuvintele Scripturi care zice: O, adancul bogatiei, intelepciunii si stiintei lui Dumnezeu! Cat de nepatrunse sunt judecatile Lui si cat de neintelese sunt caile Lui! Si, in adevar, "cine a cunoscut gandul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva intai, ca sa aiba de primit inapoi?" Din El, prin El si pentru El sunt toate lucrurile. A Lui sa fie slava in veci! Amin. Romani11: 33-36. Privind versetul 36 intr-o interpretare mai aproape de original, vom vedea valoarea, directia si insemnatatea celor scrise. Iata o interpretare in Limba Engleza al acestui verset:  For from Him and through Him and to Him are all things. [For all things originate with Him and come from Him; all things live through Him, and all things center in and tend to consummate and to end in Him.] To Him be glory forever! Amen (so be it). Din El, prin El si la El, spre El, in El se consuma toate lucrurile, si toate lucrurile centreaza in, tind sa se consume si sa sfarseasca in El (Pentruca toate lucrurile au originea lor In El, si vin din El, toate lucrurile traiesc, exista prin El, si toate lucrurile centreaza in, tind sa se consume si sa sfarseasca in El) Aleluia, Amin!

 

Other Writings in This Series:

Capitolul 1
Capitolul 2
Capitolul 3
Capitolul 4
Capitolul 5
Capitolul 6
Capitolul 7
Capitolul 8
Capitolul 9
Capitolul 10
Capitolul 11
Capitolul 12
Capitolul 13
Capitolul 14
Capitolul 15
Capitolul 16
Capitolul 17
Capitolul 18
Capitolul 19
Capitolul 20
Capitolul 21
Capitolul 22
Capitolul 23
Capitolul 24
Capitolul 25
Capitolul 26
Capitolul 27
Capitolul 28
Capitolul # 29
Capitolul 30