Home
WRITINGS
SCRIERII
POEMS
POEZII
LINKS
CONTACT
SITE MAP

Coada Balaurului


PLANUL VEACURILOR IMPARATIA LUI DZEU LAUDA & INCHINARE ISTORIE DIVERSE


Coada balaurului  de  J. Preston Eby

„Și coada lui a tras a treia parte DIN stelele cerului și le-a aruncat pe pământ...” (Apocalipsa 12:4).Unii oameni care nu au învățat niciodată natura limbajului simbolic încearcă să-și imagineze o astfel de scenă literală precum cea descrisă aici și își imaginează în mintea lor ce lucru îngrozitor ar fi să vadă a treia parte a stelelor căzând pe pământ. Dar stelele reale care sunt fixe sau planetare nu cad niciodată, iar dacă ar face-o, ar fi nevoie doar de una pentru a distruge complet această planetă, iar restul „a treia” nu ar avea pământ pe care să cadă! Dar cu o cunoaștere a semnificației spirituale a simbolurilor putem identifica cu ușurință „coada” acestui dragon și „stelele” care sunt aruncate. Ideea propagată de sistemele bisericești este că textul nostru este o referire la căderea lui Lucifer din cer împreună cu o treime din îngerii cerești. Povestea populară afirmă că, înainte de a începe lumile, unii îngeri, o treime dintre îngerii din cer, de fapt, conduși de arhanghelul Lucifer, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au fost alungați din rai, după care micii vandali au preluat planeta pământ. . Atunci Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Sa pentru a-și arăta dragostea și neprihănirea în fața creației, dar a făcut greșeala de a pune omul pe aceeași planetă pe care stăpâneau micii diavoli. Curând, Satana și tinerii săi delincvenți din rai l-au împins pe omul creat de Dumnezeu și l-au păcălit să cadă sub puterea păcatului și a morții. Și acesta a fost modul lui Satan de a se întoarce la Dumnezeu pentru că l-a dat afară din rai! El L-a răsplătit pe Dumnezeu aducând ruină, haos și întuneric asupra frumoasei creații a pământului și a omenirii. Așa că Dumnezeu a trebuit să se descurce și să dezvolte rapid Planul B, iar cu acest plan Dumnezeu se regrupa și concepea un mijloc prin care să recâștige controlul de la diavol. Conform acestui plan, Dumnezeu L-a trimis pe Isus în lume pentru a recâștiga controlul asupra pământului și asupra omenirii. Dar, după două mii de ani, nici acest plan nu a funcționat prea bine, pentru că marea majoritate a rasei umane este încă ținută în ghearele inamicului. Aceste gânduri sunt ascunse în învățăturile predicatorilor și nu ezit să vă spun că sunt o greșeală, deoarece ele batjocoresc înțelepciunea, suveranitatea și atotputernicia lui Dumnezeu, făcând să pară că El este un bătrân bâjbâit, gafător, care nu știe ce face! Dacă am face o lege cu referire la interpretarea biblică, cu siguranță una bună ar fi: „Să nu stabilești doctrină pe un cuvânt sau o expresie care apare într-un singur pasaj din Biblie”. Doctrina populară a lui Lucifer este stabilită pe un cuvânt care apare în Versiunea King James din Isaia 14:2 și nicăieri altundeva. „Cum ai căzut din cer, Lucifer, fiul dimineții! cum ești doborât la pământ, care ai slăbit neamurile.” Cum poate cineva, cu mintea sa spirituală corectă, să scoată din Isaia capitolul paisprezece conceptul că aceasta se referă la Satana este cu siguranță posedat de o imaginație extraordinar de sălbatică. Nu există nicio modalitate de a citi aceste versete, chiar și cu cea mai mare invenție sau licență teologică, și să deducă din ele că profetul Isaia vorbește despre un așa-numit înger căzut pe nume Lucifer. În primul rând, nu se menționează deloc despre îngeri, cu atât mai puțin despre o treime dintre îngeri sau despre un arhanghel. Atunci profetul afirmă clar că termenul „Lucifer” se referă profetic la un om! „Totuși vei fi coborât în ​​iad, în marginile gropii. Și cei ce te văd se vor uita cu atenție la tine și te vor privi, zicând: Acesta este OMUL care a făcut să se cutremure pământul, care a zguduit împărățiile; care a făcut lumea ca un pustiu și a distrus cetățile ei; care nu deschide casa prizonierilor lui?” (Isaia 14:15-17).  Întregul capitol este adresat regelui Babilonului. „Să spui această pildă batjocoritoare împotriva împăratului Babilonului și să spui: Cum a încetat asupritorul! orasul de aur a incetat! Domnul a zdrobit toiagul celor răi și sceptrul conducătorilor (tiranilor), care au lovit popoarele cu mânie cu lovituri neîncetate și au călcat neamurile în mânie cu persecuție necruțătoare, până când cel care a lovit va fi persecutat și nimeni nu-l împiedică. mai” (Isaia 14:4-6, KJV & Amplificat). Întreaga secțiune a capitolului despre Lucifer urmează aceste versete. Acum uită-te la ce spun aceste versete, împreună cu cele din paragraful de mai sus, și vei vedea exact ce a făcut regele tiranic al Babilonului tuturor națiunilor pe care le cucerise! Și acum Dumnezeu își dezvăluie judecata într-un limbaj extrem de simbolic și parabolic. Nu există nimic în acest capitol despre diavol, prietene, totul este o pildă batjocoritoare despre vechiul rege al Babilonului! Faptul este că, în plus, nu există un nume Lucifer. Lucifer nu este un nume propriu. Este un termen pe care traducătorul catolic, Ieronim, l-a instalat în locul cuvântului ebraic heylel care înseamnă „cel strălucitor”. Shining one nu este un nume propriu în ebraică, la fel ca în engleză sau în orice altă limbă. Nu este un nume! Nu este numele unui înger. Nu este nici măcar numele regelui Babilonului. Cuvântul ebraic este un termen descriptiv, dar nu este numele de nimic. „Lucifer” este un așa-zis nume inventat, inventat, inventat, inventat. Dar nu este un nume! Nu există nicio făptură în cer sus, pe pământ dedesubt sau sub pământ care să poarte acest nume. Gabriel - acesta este un nume. Michael - acesta este un nume. Lucifer - nu un nume. Îl găsești o singură dată în toată Biblia. Dacă te uiți în textul ebraic original, nu-l vei găsi niciodată pe Lucifer. Dacă te uiți în dicționarul ebraic, nu vei găsi Lucifer. Nu există nici un cuvânt ebraic și nici un nume ebraic Lucifer. Este inventat! Este termenul ebraic pentru „cel strălucitor” și nu este un nume. A fost adus în engleză din latină și transliterat ca nume. „Numele” Lucifer ne-a fost dat de superstiții religioase, folclor, mituri și basme! Ortodoxia a învățat de mult că Lucifer a fost, la început, un arhanghel înalt și frumos în ceruri. Teologii și predicatorii recită din nou și din nou cum Lucifer a fost „heruvimul uns care acoperă... cel mai frumos și înțelept dintre toate creațiile lui Dumnezeu!” Această ființă era, așa spun ei, conducătorul și conducătorul ființelor angelice și se pare că le-a condus în laudele lor față de Dumnezeu și strigătele de bucurie... cea mai mare ființă creată vreodată de Dumnezeu, una care avea putere, înțelepciune, frumusețe, privilegii și inegalabile. autoritate și era lângă Dumnezeu Însuși. Acest fără vină, perfect, numit Lucifer, a fost creat fără nicio formă de rău și cu cea mai mare inteligență dintre orice ființă creată. Apoi, ni se spune, acest Lucifer, dându-și brusc seama cât de frumos și de inteligent era, s-a umflat de putere și mândrie și inima lui a fost ridicată în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Potrivit poveștii, Lucifer a adunat o treime din îngerii cerești pentru cauza sa, adunând o armată cu care a plănuit să-l doboare pe Dumnezeu de pe tronul Său și să se înlocuiască pe sine însuși ca rege și zeu al universului - și a fost război în cer! Din fericire, Dumnezeu a câștigat, l-a aruncat pe Lucifer din rai și a devenit, în locul unui înger sfânt, diavolul care este el astăzi. Nu este nimic mai puțin uimitor că o astfel de doctrină s-ar fi putut bucura de o acceptare atât de larg răspândită în lumina învățăturilor simple ale scripturilor despre acest subiect. Omul spune că Satana la început a fost sfânt, dar mai târziu a căzut din acea moșie. ISUS a spus despre Satana: „Voi sunteți din tatăl vostru, diavolul, și veți face poftele tatălui vostru. El a fost un ucigaș (nu un înger) de la ÎNCEPUT și nu a locuit în adevăr, pentru că nu există adevăr în el. Când spune o minciună, vorbește de la el, căci este un mincinos și tatăl ei” (Ioan 8:44). Acest verset afirmă că Satana „nu a locuit” în adevăr. În textul grecesc, verbul „nu locui” este la timpul imperfect, însemnând că de când a existat această personalitate EL NU ERA ADEVĂRAT. Dr. Robert Young, în traducerea sa literală a Bibliei, redă acest verset: „El a fost un ucigaș DE LA ÎNCEPUT și nu a rezistat în adevăr, pentru că nu este adevăr în el”. Versiunea Rotherham spune: „El a fost un criminal DE LA ÎNCEPUT și, în adevăr, nu a rezistat; pentru că adevărul nu era în el”. J. B. Phillips oferă cea mai simplă și mai exactă traducere: „EL A FOST ÎNTOTDEAUNA un ucigaș și nu s-a ocupat niciodată de adevăr, deoarece adevărul nu va avea nimic de-a face cu el. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește cu caracter, pentru că este un mincinos și tatăl minciunii.”

            Mai mult, nu există nicio mențiune în toată Biblia despre „Lucifer” sau „Satana” care să atragă o treime din îngerii cerului la răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Singurul loc din toată Scriptura unde „o treime” este menționată ca fiind aruncată din cer pe pământ este aici în textul nostru din cartea Apocalipsa. Aici, marele dragon roșu (nu Lucifer, liderul strălucitor și strălucitor al corului cerului!), care este, de asemenea, identificat drept „șarpele acela străvechi, numit diavolul și Satana”, desenează cu coada o a treia parte din stelele cerului. şi le aruncă în pământ. Problema folosirii acestei referințe pentru a dovedi că Satana a atras o a treia parte a îngerilor la răzvrătire este triplă. În primul rând, se găsește în capitolul doisprezece din cartea Apocalipsa, care a fost scrisă pentru a le dezvălui sfinților acele lucruri care „trebuie să se întâmple în curând”, nu lucruri care au trecut deja înainte de a începe lumea. În al doilea rând, este asociat cu nașterea bărbaților și ascensiunea lui pe tron, iar asta cu siguranță nu a avut loc înainte ca Adam să fie plasat în Eden! În al treilea rând, aproape toți comentatorii ratează cu desăvârșire faptul că marele dragon roșu este cel care aruncă a treia parte a stelelor pe pământ – nu DUMNEZEU! Predicatorii ne spun că DUMNEZEU l-a dat afară pe diavol și pe îngerii lui din cer, dar singura înregistrare pe care o avem în Biblie despre „o treime” a fost aruncată din cer pe pământ ne spune că balaurul îi aruncă jos! „Și coada lui a tras a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ.” Asta înainte de nașterea bărbaților! Totuși, după nașterea bărbaților și înălțarea lui pe tron, Mihail și îngerii lui au aruncat marele balaur pe pământ! Așa că balaurul aruncă stelele pe pământ, iar Mihail și îngerii lui aruncă balaurul pe pământ - prima are loc înainte de nașterea bărbaților, iar cea de-a doua se întâmplă după nașterea bărbaților. Cu siguranță ni s-au spus o mulțime de basme! Ideea că oricare dintre acestea poate avea vreo legătură cu „Lucifer” este o absurditate de proporții enorme. Să medităm mai departe asupra implicațiilor simbolice și spirituale ale acestei mari scene pe care Ioan o vede în cerul Duhului Domnului. S-ar părea că marele dragon roșu și-a bătut coada înapoi și înainte, parcă înfuriat, cu scopul de a speria și teroriza. Ce înseamnă și ce înseamnă această coadă de dragon? Cu siguranță înseamnă ceva sau nu ar fi fost așa descris. Din nou, trebuie să ne întoarcem la Vechiul Testament pentru explicația noastră. Pe vremea lui Moise, a fi coada, trebuia să fie cel mai de jos; a fi capul era a fi cel mai înalt și cel mai onorabil (Deut. 28:44). Pe vremea lui Isaia, coada era profetul mincinos și învățăturile lui prin care poporul Domnului a fost dus în rătăcire și distrus (Isaia 9:14-16). Isaia a spus: „Profetul care învață minciuna, el este coada”. Acesta este sensul adevărat și scriptural al cozii balaurului. Ştim că balaurul este marele înşelător, iar coada lui este compusă din toţi profeţii mincinoşi şi învăţătorii mincinoşi care proclamă doctrinele sale false – minciuni. Dragonul, acel șarpe străvechi, a avut întotdeauna această coadă! A avut-o în grădina Edenului, a avut-o când L-a întâlnit pe Hristos în deșert și o are astăzi. Prin această coadă a erorii el își îndeplinește planurile dăunătoare de a îndepărta bărbații și femeile de Hristos cel viu – de adevăr, viață și realitate! Încă de la începutul istoriei, această coadă a devenit mai puternică, mai lungă și mai mare, până astăzi el poate să bată acea coadă înapoi și înainte peste toată fața globului, și apoi chiar să măture cu ea cerurile înstelate de deasupra. Da, această vedenie spune că cu coada lui mătură chiar raiul unde femeia îmbrăcată în soare este în naștere și unde se naște bărbatul! El coboară cu ușurință și cu forța stelele strălucitoare de acolo, pentru ca ele să înceteze să-și mai dea lumina în locurile înalte ale lui Dumnezeu, dar să strălucească slab în atmosfera poluată a pământului. Stelele sunt corpuri cerești și semnifică atât adevăruri și realități divine, cât și pe acelea cerești care umblă în lumină așa cum El este în lumină. A fi „târâți în jos” înseamnă pervertirea adevărului și apostazia celor care au umblat în acel adevăr. Satana prin coada lui de eroare religioasă, spirituală, morală, doctrinară și practică schimbă adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și realizează căderea celor în care a strălucit acel adevăr. Doar pentru că suntem din compania bărbaților nu înseamnă că nu avem niciun conflict cu dragonul. O da! Chiar și în locurile înalte ale spiritului întâlnim marele dragon roșu cu șapte capete și zece coarne! Mihail și îngerii lui (Iisus și fiii lui Dumnezeu) se luptă cu balaurul și îl aruncă jos din locul ceresc unde locuim noi în tărâmul fiului. Suntem atât de orbi încât nu putem vedea că nu toți cei care aspiră să fie fii manifesti ai lui Dumnezeu vor străluci cu adevărat în acea glorie? Ce înseamnă pentru voi, fraților mei, când Ioan ne spune că coada balaurului a atras o treime din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ – i-a atras, i-a ademenit, i-a ademenit, i-a ispitit și i-a sedus , așa cum Eva a fost sedusă și precum și Domnul nostru Isus a fost ispitit de diavol în pustiul Iudeii - și ei sunt aruncați, târâți pe pământ, din cerurile duhului în pământul sufletului, părăsind frumoasa speranță a fiului de a se coborî înapoi în lumea religioasă sufletească a sistemelor bisericești carnale ale omului și, uneori, în tărâmuri religioase și mai întunecate. Această imagine tristă și dureroasă a fost cu noi în toți anii de mers în împărăția lui Dumnezeu și eu însumi am fost martor la un număr mare de acești fii-stele atrași de minciunile falșilor profeți din coada balaurului, înșelăciunile viclene ale învățături false, de impurități sexuale, așa-numita „iubire liberă”, de iluzii New Age, de mândrie spirituală, de construire a împărăției și spirite sectare, de întoarcere în Babilon într-un efort de a împărtăși adevărului mai profund și o speranță mai binecuvântată. prizonieri acolo și ei înșiși se încurcă din nou cu sclavia și lucrările fără rod ale întunericului spiritual al acelui tărâm al morții! Găsesc cuvintele și frazele total inadecvate pentru a descrie tristețea mea când văd aceste lumini strălucitoare ale cerurilor căzând în pustia pământenilor! Cu toate acestea, nu se poate nega ceea ce ne spune Duhul în această viziune. Hristosul lui Dumnezeu urmează să fie descoperit acum din cerurile Duhului Domnului! Hristosul lui Dumnezeu a fost un mister, a fost ascuns, ascuns, dar acum va fi văzut pe tron ​​cu mare putere și slavă! El va străluci ca soarele amiezii! Slujirile bisericii fecioare au fost ca stelele, au strălucit și au strălucit ca diamantele în întunericul epocii carnale a bisericii. Aceste slujiri de stele vor continua să strălucească atâta timp cât va rezista noaptea. Dar când Steaua Zilei a răsărit pe deplin în inimile aleșilor chemați și aleși de Dumnezeu, stelele nopții vor dispărea. Aceste stele (două treimi) nu sunt aruncate pe pământ, ele sunt pur și simplu supuse, stăpânite și eclipsate de slava mai mare a fiilor manifesti ai lui Dumnezeu! Balaurul a încercat să devoreze copilul în momentul nașterii sale, dar nu a reușit, pentru că fiii lui Dumnezeu sunt biruitori care au biruit în toate lucrurile și în toate tărâmurile! „Și l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei lor” (Apoc. 12:11). Dragonul a reușit, totuși, să arunce din pozițiile lor înalte o treime din stelele cerului – adevărurile și slujirile bisericii fecioare – atrăgându-le cu coada înșelăciunii – și aruncându-le pe tărâmul pământului al înșelăciunii. și rușine. Slujirile din domeniul bisericii, chiar și cel al bisericii fecioare, pot fi ușor înșelate, așa cum vedem din nou și din nou în capitolele doi și trei din Apocalipsa. Ei pot fi pângăriți de marele dragon, dar el nu are nicio putere împotriva bărbaților biruitori care învinge. Nu este minunat! Un număr mare de credincioși sunt consternați și zguduiți atunci când slujirile notabile, foarte apreciate, cu nume mari, sunt aruncate din pozițiile lor strălucitoare. Nu trebuie să fim nici consternați, nici îngrijorați! Ar trebui mai degrabă să ne bucurăm că aceștia sunt aruncați înainte de nașterea bărbaților. Nu ar trebui să dorim să-i vedem stând pe tron! Balaurul este rânduit de Dumnezeu să măture cerurile, el este marea mătură a lui Dumnezeu în ceruri pentru a mătura și a îndepărta pe toți cei care nu vor plăti prețul să meargă până la capăt cu Dumnezeu și care s-ar împiedica sau s-ar opune manifestării lui Hristos în și prin compania Sa de bărbați a „mulți frați”. Nu numai slujirea doboară balaurul – în realitate, mesajul, cuvântul, adevărul lui Dumnezeu este jefuit de viața spirituală și de lumina care este instrumentul căderii lor. Dulcea cântăreață a lui Israel a scris aceste cuvinte semnificative: „Intrarea cuvintelor Tale DĂ LUMINĂ; le dă ÎNŢELEGEREA celor simpli” (Ps. 119:130). Profetul Osea, vorbind despre Dumnezeu, a spus: „Judecățile Tale sunt ca LUMINĂ care iese” (Os. 6:5). „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o LUMINĂ pe cărarea mea” (Ps. 119:105). Tot în II Corinteni 4:6, Pavel declară: „Căci Dumnezeu, care a poruncit LUMINII să strălucească din întuneric, a strălucit în inimile noastre, ca să dea LUMINA CUNOAȘTERII slavei lui Dumnezeu în fața lui Isus Hristos. ” Nu putem înțelege prin aceasta că ADEVĂRUL este LUMINA, ÎNȚELEGEREA este LUMINA, CUNOAȘTEREA este LUMINA și VIAȚA este LUMINA. Auzim adesea pe cineva spunând: „Am puțină lumină în acest sens”. Nu vorbesc despre lumina de la un bec, ei declară recepția înțelegerii! În același mod, ÎNTUNEREA este ignoranță și eroare. „Dar dacă Evanghelia noastră este ascunsă, ea este ascunsă pentru cei pierduți; în care dumnezeul acestei lumi a ORBIT mintea celor care nu cred, ca să nu strălucească pentru ei LUMINA Evangheliei glorioase a lui Hristos” (II). Cor. 4:3-4). „Stelele” sunt adevărurile spirituale ale lui Dumnezeu care strălucesc în întunericul acestei lumi. Când acel adevăr este aruncat la un nivel inferior în înțelegerea poporului Domnului, ei coboară și la acel nivel inferior odată cu el. Se poate trăi, experimenta și merge doar la nivelul revelației sale. Nu poți vedea misterul? Voi încheia acest mesaj citând câteva cuvinte instructive din stiloul fratelui Bob Torango. „Balaurul se bazează pe capacitatea de a lua adevăruri despre Dumnezeu și de a le redefini. În mod eronat, unii cred că dragonul vrea să „distrugă adevărul”, să-l împiedice să se nască, dar nu aceasta este intenția lui. Dragonul însuși este religios! Îi place să ia adevărul și să-l camufleze, să-l mascheze și să dea adevărului o identitate de dragon. Dragonul are nevoie de adevăr pentru a trăi și a fi viabil. Dragonul ia concepte de adevăr, le ingeră și apoi le schimbă în Minciună. Fără concepte veridice nu ar exista minciuni, căci aici stă puterea balaurului, de a înșela și de a corupe lucrurile adevărate. „Observați, dragonul nu este preocupat de femeia însăși. De fapt, balaurul are nevoie de femeie pentru a da naștere adevărurilor conceptuale ale lui Dumnezeu, astfel încât balaurul să-și poată hrăni natura religioasă, și așa a făcut de la începuturile sale. Nu cred că este prima dată când balaurul se poziționează în fața femeii pentru a-și devora urmașii. De fapt, dacă se spune adevărul, fiecare ordin născut de femeie a ajuns în pântecele balaurului, o mentalitate religioasă care târăște fiecare adevăr al lui Dumnezeu în adâncurile tulburi ale minții religioase, carnale. Fiecare mare mișcare de-a lungul veacurilor a cedat în cele din urmă puterii dragonului, de la gloria bisericii primare, care a ajuns sub conducerea politico-religioasă a lui Constantin, până în jos, prin coridoarele catolicismului și ale papei, până în jos prin Martin Luther și cele ulterioare. ramificarea numeroaselor aspecte ale protestantismului și denominaționalismului pe tot parcursul prezentului secol, odată cu revărsarea mișcării penticostale și a mișcărilor Ploaia Târzie și Fiii lui Dumnezeu - toate au dispărut în cele din urmă de la gloria spontană inițială într-o stagnare. a mentalităților religioase. Este o condiție inerentă a omului să aducă lucrurile spiritului într-o mentalitate gestionabilă, logică, religioasă, care poate fi structurată în precepte și concepte care pot fi legate de mintea noastră finită. „Așa că dragonul a mai fost aici înainte, a fost poziționat înaintea femeii și se așteaptă să devoreze copilul în momentul în care se va naște din femeie, dar această naștere va fi diferită de orice altceva pe care femeia a născut vreodată! Acesta nu este adevăr conceptualizat, nici adevăr reprezentativ, nici adevăr tip și umbră. Aceasta este o naștere a ADEVĂRULUI, care nu are nimic de-a face cu mintea religioasă, carnală a oamenilor, ci este odrasla coapselor lui Dumnezeu – Adevărul Prezent, Adevărul Irezistibil, Adevărul dătător de viață! Nu va fi dat balaurului, așa cum au fost date toate celelalte concepte adevărate, și va fi permis să fie devorat conform planului lui Dumnezeu. De aceea balaurul este atât de mâniat, atât de plin de furie că a fost înșelat de cuvenitul obișnuit, devorând această naștere cea mai de preț dintre toate, pentru că balaurului i s-a dat întotdeauna înainte lucrurile lui Dumnezeu pentru a le strica și a le face ale sale, dar nu așa cu această naștere! Acest copil este marcat de un destin al schimbării și al perturbării, pentru că, după ce este prins, se dezlănțuie tot iadul în cer și pe pământ și NIMIC VA MAI FI LA FEL DIN NOU!” — citatul de final.

 

 

Other Writings in This Series:

PILDA ACEASTA
NASTEREA LUI ISUS
Casatoria
Cereti, Cautati, Bateti
Moartea & Invierea
Legea Circularitati
Incapacitatea umana
Despre Alegere
Chemarea Eficace
Coada Balaurului